Bij ons beveiligingsbureau hanteren we een gestructureerde werkwijze om ervoor te zorgen dat alle veiligheidsrisico’s op een professionele en effectieve manier worden aangepakt.

Vrijblijvend intakegesprek

Onze werkwijze begint met een vrijblijvend intakegesprek, waarin we in kaart brengen welke specifieke beveiligingsbehoeften en -risico’s er zijn bij de klant.

 

1

Plan van aanpak met offerte

Vervolgens stellen we een plan van aanpak op, waarin we beschrijven welke doelstellingen we willen bereiken en welke maatregelen we willen treffen om de veiligheid te waarborgen. Bij het plan van aanpak hoort ook een offerte, waarin we transparant zijn over de kosten van de voorgestelde beveiligingsoplossingen.

2

Voortgang en evaluatie

Tijdens de uitvoering van het beveiligingsonderzoek monitoren we nauwlettend de voortgang. We kijken of de beveiligingsmaatregelen effectief zijn en of deze voldoen aan de specifieke wensen en eisen van de klant. Om de kwaliteit van ons werk te waarborgen, vindt er daarom ook regelmatig een evaluatie plaats, waarin we de voortgang van het beveiligingsonderzoek bespreken en waar nodig bijsturen.

3

Evaluatie en advies

Na afronding van het beveiligingsonderzoek geven we een evaluatie en advies. Hierin worden de resultaten van het onderzoek samengevat en geven we advies over mogelijke vervolgstappen om de veiligheidsrisico’s verder te beperken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het installeren van beveiligingscamera’s, het aanpassen van de beveiligingsprocedures of het opleiden van medewerkers om veiligheidsrisico’s te herkennen en hier adequaat op te reageren.

4

Onze gestructureerde werkwijze zorgt ervoor dat we een professionele en effectieve aanpak hanteren bij het beveiligen van personen en organisaties. We zorgen ervoor dat we voldoen aan de specifieke behoeften en eisen van de klant en dat we continu streven naar het verbeteren van de veiligheid.